Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny członka Klubu Lions

• Będę okazywać wiarę w wartość mego powołania poprzez gorliwą praktykę, aby swoją działalnością zasłużyć na dobre imię.

• Będę dążyć do sukcesu i domagać się uczciwej zapłaty lub zysku tylko jako sprawiedliwej należności. Nie będę akceptować osiągnięć lub korzyści za cenę utraty szacunku dla samego siebie z powodu nieuczciwie zyskanej przewagi czy wątpliwie moralnych uczynków.

• Będę pamiętać, że w prowadzeniu i rozwijaniu własnych interesów nie należy krzywdzić innych. Będę lojalny wobec swoich klientów i partnerów oraz wierny samemu sobie.

• Ilekroć będę mieć wątpliwości, co do wartości moralnej swojej postawy lub swojego zachowania w stosunku do bliźnich, będę je rozstrzygać tak, by działać raczej na niekorzyść siebie niż innych.

• Będę uważać przyjaźń za cel, a nie środek dla osiągnięcia celu. Będę pamiętać, że prawdziwa przyjaźń nie zależy od oddawanych przysług i nie żąda niczego w zamian, a przysługi przyjmuje jedynie w tym duchu, w jakim zostały oddane.

• Będę zawsze pamiętać o swych obywatelskich obowiązkach w stosunku do narodu, państwa oraz społeczeństwa i będę im ofiarowywać swą niezachwianą lojalność poprzez słowa, postępki i czyny. Będę im dobrowolnie poświęcać swój czas, pracę i środki.

• Będę wspomagać swych bliźnich przez okazywanie swego współczucia tym, którzy cierpią, swej pomocy tym, którzy są słabi i ofiarowywanie swych zasobów potrzebującym.

• Będę ostrożny w swoich krytykach, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.

Twój adres IP: 18.205.26.39