Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Wspomnienie o Olgierdzie Smoleńskim

 

OLGIERD SMOLEŃSKI (1937 - 2015 ) - członek założyciel Lions Club Kraków - Stare Miasto ( od 1989 -1990 wiceprezydent). Olgierd Smoleński urodził się w Wilnie, dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Bochni, a po maturze już na całe życie związany był z Krakowem i medycyną, do której wniósł trwały wkład przyczyniając się w szczególności do rozwoju nefrologii i dializoterapii poprzez tworzenie stacji dializ w wielu ośrodkach na terenie Małopolski.

W czasie studiów - jako wybijający się organizator i lubiany przez ogół studentów kolega - został wybrany na przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Krakowskiej Akademii Medycznej. W tym czasie wywierał przemożny wpływ na kulturalne i literacko-poetyckie zainteresowania studentów, gdyż ten aspekt aktywności był drugą obok medycyny pasją Olgierda, jako praktykującego humanisty i konesera sztuki. Zrodzonym wówczas przyjaźniom pozostał wierny przez kolejne dziesięciolecia, stając się dla nas ostoją życiowej powagi, mądrej rady i przyjacielskiej pomocy.

Po ukończeniu studiów lekarskich (1963) podjął pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych, a następnie Klinice Nefrologii AM - przechodząc kolejne szczeble awansu akademickiego i lekarskiego jak: specjalizacja z chorób wewnętrznych i nefrologii oraz doktorat i habilitacja. W latach 1976-1992 kierował zorganizowanym przez siebie Ośrodkiem Dializ w krakowskiej Klinice Nefrologii, równocześnie brał udział w realizacji programu przygotowującego przeszczepy nerek w Zespole pod kierunkiem dr Romana Dropa ( pierwszy przeszczep 1975 -II Klinika Chirurgii AM dr R.Drop ).

Po habilitacji Olgierd podjął pracę w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie (1992) jako ordynator Oddziału Nefrologii i Dializoterapii, który w całości zorganizował, aby następnie zostać (po prywatyzacji) konsultantem naukowym Centrum Dializ Fresenius Nephrolare II w Krakowie. Równolegle - jako profesor nadzwyczajny - był nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, pełniąc funkcje kierownika Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na Wydziale Biologii UJ oraz na kierunku Biomechaniki Politechniki Krakowskiej, gdzie wspólnie z prof. Stanisławem Mazurkiewiczem opracowali prototyp sztucznej nerki. Jego dorobek naukowy to ponad 50 prac oryginalnych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach, 30 doniesień zjazdowych oraz autorstwo 7 rozdziałów w medycznych podręcznikach akademickich. Był też promotorem 14 przewodów doktorskich, 50 prac magisterskich i 140 licencjackich, a 12 lekarzy uzyskało pod jego kierunkiem specjalizację w dziedzinie nefrologii i 21 w chorobach wewnętrznych.

Znaczącym osiągnięciem prof. Olgierda na skalę ogólnokrajową było zapoczątkowanie i organizacja w cyklu dwuletnim począwszy od 1994 roku Krakowskich Dni Dializoterapii, jako najważniejszych w Polsce naukowych konferencji nefrologicznych.

Był, więc prof. Olgierd Smoleński zarówno wybitnym lekarzem i naukowcem, jak też niestrudzonym organizatorem i popularyzatorem wiedzy i praktyki medycznej w swojej specjalności. Aby poszerzyć obszar i społeczny zasięg tej działalności zainicjował utworzenie Fundacji Amicus Renis (1994), której został prezesem i realizatorem szczytnych jej założeń programowych włącznie z wydawaniem kwartalnika "Dializa i Ty", który stał się unikalnym źródłem wiedzy o nefrologii, dializie i przeszczepianiu nerek dla tysięcy pacjentów oraz opiekujących się się nimi lekarzy i pielęgniarek w ośrodkach dializoterapii na terenie całego kraju. Ta wielopłaszczyznowa działalność prof. Olgierda Smoleńskiego była znana i doceniana, zarówno w kraju jak i zagranicą. To był wielki lekarz dla tysięcy swoich pacjentów i wierny przyjaciel o wrażliwym sercu dla każdego, komu dane było spotkać Go na swojej życiowej drodze. Dla nas jego Kolegów i Przyjaciół był wzorem pracowitości, kultury i ofiarnej służby. To też symboliczny wymiar ma fakt, że odszedł właśnie podczas tej służby, a na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnał Go niezliczony tłum ludzi pogrążonych w smutku po utracie wspaniałego człowieka - wybitnego lekarza, nauczyciela, kolegi i przyjaciela.

(Stanisław Majewski – luty 2015)

Twój adres IP: 44.200.82.149