Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Sympozjum „Bliżej Siebie” – ogólnopolski projekt poświęcony funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych

W dniach od 17 do 20 listopada 2014 odbyło się w Krakowie sympozjum „ Bliżej Siebie”. Celem sympozjum było stworzenie interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej platformy poświęconej różnym aspektom niepełnosprawności: barierom do pokonania, osiąganym sukcesom w życiu zawodowym, sportowym i artystycznym przez osoby niepełnosprawne oraz przełamanie stereotypów na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Szczegółowy program Sympozjum

 

18.11.2014
Miejsce wykładów: Hotel Galaxy
, ul. Gęsia 22A www.galaxyhotel.pl

9:00 - 12:30 „Ekonomia  społeczna pod lokalną marką – przykłady przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w oparciu o wartość miejsca”, wykładowca: Olga Gałek
Przerwa na kawę w trakcie wykładu

12:30 - 13:00 „TEAD jako przykład projektu poprawiającego dostępność usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnością”, wykładowca: Dr Anna Rdest

13:00 - 13:30 "Charakterystyka wieloaspektowości kontekstu wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w świetle współczesnych badań", wykładowca: Dr Krzysztof Gerc

13:30 - 14:00  „Niepełnosprawność w komunikacji drogowej. Bariery środowiskowe, prawne i społeczne”, wykładowca: Dr hab. Prof. UJ Antoni Wontorczyk – wykład nie odbył się z przyczyn niezależnych od Organizatora

 

19.11.2014
Miejsce warsztatów: Pensjonat "U Pana Cogito”,ul. Bałuckiego 6

8:30 - 10:30  „Pensjonat U Pana Cogito jako miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w branży turystycznej”, wykładowca: Agnieszka Lewonowska - Banach

10:30 - 10:45 Przerwa na kawę

10:45 - 12:45 „Klienci ze specjalnymi potrzebami w turystyce”, wykładowca:  Wioleta Jóźwiak

 

20.11.2014
Impreza integracyjna dla dzieci szkół specjalnych
Miejsce: Kopalnia Soli Wieliczka, ul. Daniłowicza 10

9:30 - 10:00 Przyjazdy do Kopalni, spotkanie przy Szybie Daniłowicza
Zwiedzanie Kopalni dla dzieci szkół specjalnych z Województwa Małopolskiego z lokalnymi przewodnikami (ok. 6-8 grup w zależności od stopnia niepełnosprawności)

11:30 Przejście do komór zabaw wg podziału wiekowego:
Komora Witos - animacja ze Skarbnikiem i Soliludkiem (dla dzieci w wieku poniżej 10 lat)
Komora Lill Górna - stanowiska multimedialne (dla dzieci powyżej 10 lat)

 

Komora Warszawa - podsumowanie imprezy integracyjnej wszystkich uczestników
W programie występy par tanecznych na wózkach inwalidzkich:
Marcin Tytko i Maria Peliwo w kombinacji tanecznej duo
Artur Kic i Monika Adamska w kombinacji tanecznej combi
oraz występ niewidomego wokalisty Łukasza Żelechowskiego, laureata nagrody dziennikarzy oraz nagrody publiczności na Światowym Festiwalu Piosenki dla Niewidomych "Głos z Serca" oraz licznych nagród w innych konkursach
Podczas spotkania dzieci mają dostępny drobny poczęstunek (soki, wypieki cukiernicze) w formie stołów bufetowych
Czas trwania spotkania około 1,5-2 godzin
Wyjazd windą z kopalni

Dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie organizator zapewnił transport komfortowymi autokarami Jordan Group. 

 

Uczestnikami Sympozjum: wykładów w Hotelu Galaxy oraz warsztatów w pensjonacie U Pana Cogito byli członkowie Lions Club, nauczyciele szkół specjalnych Małopolski, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, członkowie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, studenci z Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz przedstawiciele branży turystycznej. W ramach promocji i współpracy jednego z partnerów udało się zachęcić Małopolską Organizację Turystyczną oraz Krakowska Izbę Turystyki do rozesłania zaproszeń wśród branży turystycznej.

 

Uczestnikami imprezy integracyjnej w Kopalni Soli Wieliczka było 160 dzieci (50 dzieci w grupie wiekowej do 10 lat oraz 110 dzieci w grupie powyżej 10 lat) wraz z nauczycielami/opiekunami (około 60 osób) ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych z Małopolski:

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, ul. Kopernika 19

Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, os. Sportowe 28

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,  ul. Tyniecka 6

Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1      

Zespół Szkół im. Brata Alberta Kosiby w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Miechowie, ul. Sienkiewicza 24

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach, ul. Zdrojowa 119

Na imprezę integracyjną w Kopalni Soli Wieliczka została zaproszona TV Kraków, która nakręciła krótki materiał.

 

Impreza została objęta patronatami honorowymi:

Marszałka Województwa Małopolskiego - Pana Marka Sowy

Prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka Majchrowskiego

Rekomendacji udzielił Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych – Pan Bogdan Dąsal

 

 

 

Charakter imprezy z uwzględnieniem środowiska, do którego jest skierowany, dawał możliwość promocji nie tylko samej imprezy, ale również był doskonałym argumentem dla promocji Krakowa, miasta wyróżnionego przez Komisję Europejską w finale konkursu Access City Award 2011 za inicjatywy ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym, jego walorów kulturalnych i turystycznych.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych udzielił rekomendacji temu interdyscyplinarnemu, prospołecznemu projektowi.

Organizatorem sympozjum były cztery krakowskie kluby lipnowskie działające w ramach światowej organizacji Lions Club International.

 

GALERIA 

 

Twój adres IP: 44.200.82.149