Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner
Polish English

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Zbiórka książek dla biblioteki noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Makuszyńskiego 18 w Nowej Hucie

Trwa akcja zbierania książek dla noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 18 w Nowej Hucie. Podczas kilkumiesięcznej zbiórki zgromadziliśmy już kilkaset pozycji, jednak z informacji otrzymanych z noclegowni wiemy, że książki się niestety szybko „rozchodzą” i półki biblioteczne świecą pustkami. Prosimy zatem wszystkich chcących się włączyć do tej akcji o przynoszenie spakowanych książek (głównie beletrystyka) na recepcję hotelu „Galaxy” (przy ul. Gęsiej 22A). Zakończenie akcji przewidujemy na 15 listopada. O efektach będziemy informować. Mając w pamięci ostatnią naszą akcję tego typu, dotyczącą zbiórki książek dla Centrum Nauki Języka Polskiego przy Uniwersytecie Technicznym w Dnipro na Ukrainie, możemy sądzić, że i ta akcja spełni oczekiwania jej beneficjentów.

Twój adres IP: 44.200.30.73