Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner
Polish English

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

COVID 19 - Komputery dla uczniów

W związku z trwającą pandemią i związaną z nią zmianą formy nauczania ze stacjonarnej na zdalną, LC Kraków-Stare Miasto po ustaleniu realnych potrzeb z dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2  przy ul. Zamoyskiego 100 w Krakowie, podjął zobowiązanie ufundowania laptopów dla części uczniów tych szkół. W wyniku akcji trwającej kilka miesięcy pozyskano 24 komputery o odpowiednich parametrach i przekazano je do szkół aby rozdysponowano je wśród potrzebujących uczniów. Bardzo dziękujemy Centrum Technicznemu APTIV Services Poland, a przede wszystkim jej Dyrektorowi Panu Gabrielowi Buchale za zaangażowanie w akcję i pozyskanie 20 komputerów na ten szczytny cel - wsparcie dzieci potrzebujących. Współorganizatorem akcji była Fundacja dla AGH, która przekazała super wytrzymałe torby na laptopy.

 

Twój adres IP: 44.200.30.73