Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner
Polish English

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Ostatnie pożegnanie naszego Kolegi - Prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę Liona - Prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke, człowieka o wielkim sercu, zawsze chętnego do niesienia pomocy Potrzebującym.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00 w dniu 2 marca 2021 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

 

Zakończenie akcji „Świąteczna Paczka w LC Kraków – Stare Miasto”

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w okresie przedświątecznym w LC K-SM inicjujemy akcję przygotowywania paczek z prezentami dla naszych podopiecznych. Beneficjentami akcji w poprzednich latach były m.in. dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Nowej Hucie i dzieci z domu dziecka w Miękini. Dotychczas świąteczne paczki zbierane były podczas tradycyjnego klubowego spotkania wigilijnego, po którym wręczano je dzieciom. W tym roku, w związku z rygorami narzuconymi przez panującą pandemię po raz pierwszy paczki przekazane zostały na ręce opiekunów dzieci a nie im samym. I tak, prawie 30 pięknie przygotowanych paczek przyjęła od przedstawicieli LC K-SM pani Mariola Kuszyńska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Zamoyskiego 100 w Krakowie. Dzieci dostaną je na spotkaniu wigilijnym organizowanym w najbliższych dniach w Ośrodku. Jedna z paczek była wyjątkowa poprzez swoją objętość i wagę, zawierała bowiem 7 laptopów, które Klub Lions Kraków – Stare Miasto ufundował najbardziej potrzebującym wychowankom Ośrodka w ramach akcji „Laptopy dzieciom” przeprowadzonej przez Klub, jako wyraz wsparcia w czasie pandemii. 

Moment przekazania „Świątecznych Paczek” w Ośrodku. Od lewej ukryci za „covidowymi” maseczkami stoją: p. Mariola Kuszyńska, Krzysztof Bogacki, Jacek Legendziewicz i Jerzy Kicki.

Twój adres IP: 44.201.95.84