Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Podjęto przygotowania do organizacji II Światowego Festiwalu dla Niewidomych w Krakowie w dniach od 12 do 14 listopada 2015

Olbrzymie zainteresowanie I Światowym Festiwalem dla Niewidomych, który odbył się w Krakowie listopadzie 2013 r. przyczyniło się do podjęcia kolejnego wysiłku zorganizowania II Festiwalu przez krakowskie kluby lionowskie. Został wyznaczony termin oraz sprecyzowano regulamin konkursu. Bliższe dane można znaleźć na stronie festiwalu http://lionsfestival.org/pl/

 

Twój adres IP: 3.85.143.239